INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Miejsce obrad:
24 maja 2018 r.
Centrum Wystawowo-Konferencyjne Zamku Królewskiego na Wawelu

25 maja 2018 r.
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
ul. Ingardena 4, Kraków

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł – (opłata obejmuje m.in. druk artykułu w czasopiśmie naukowym po otrzymaniu pozytywnych recenzji, materiały konferencyjne, imprezy towarzyszące).

Opłatę prosimy wpłacić do dnia 15 kwietnia 2018 r. na konto bankowe nr:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Bank Pekao SA oddział w Krakowie
przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
przelew zagraniczny: IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422,
Kod SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem: DK – 163, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-163, Jan Kowalski)

Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegów. Noclegi należy zarezerwować we własnym zakresie.

Zgłoszenie uczestnictwa:
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa na adres: uniwersalizmpracy@gmail.com  do dnia 30 marca 2018 r.

Noclegi:
Poniżej przedstawiamy kilka propozycji noclegów (hotele blisko Starego Miasta):

- Akademickie Centrum Hotelowe – „Krakowiak”, ul. Armii Krajowej 9-9a, 30-150 Kraków, tel. +48 12 662 64 55, e-mail: hotel@up.krakow.plkrakowiak@up.krakow.pl
- Hotel Ibis Budget Kraków,  ul. Armii Krajowej 11A, 30-150  Kraków, tel. (+48)126261145, faks. (+48)126262060
- Hotel Logos, ul. J. Szujskiego 5, 31-123 Kraków, tel.:12 631 62 00, e-mail: rezerwacja@hotel-logos.pl
- Hotel Ibis  Kraków Centrum, ul. Syrokomli 2, 30-102  Kraków, tel. (+48)12/2993300, faks. (+48)12/2993333, e-mail: H3710@accor.com

PUBLIKACJA PO KONFERENCJI:
Teksty referatów po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach naukowych lub monografii naukowejReferaty prosimy przesyłać do dnia 10 czerwca 2016 r. na adres e-mail: uniwersalizmpracy@gmail.com.

Kontakt z sekretariatem konferencji:
dr Krzysztof Chaczko: e-mail: krzysztof.chaczko@up.krakow.pl; tel:  514702378
mgr Katarzyna Białożyt: e-mail: katarzynabialozyt@up.krakow.pl ; tel:  511955398