ORGANIZATORZY

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP – przewodniczący
dr Krzysztof Chaczko – sekretarz
mgr Katarzyna Białożyt – sekretarz

Członkowie:
dr Sylwester Bębas
dr Józefa Matejek
mgr Marta Iwińska

Komitet Naukowy:
Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska) -przewodniczący
Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska) – zastępca przewodniczącego
Prof. zw. dr hab. Julian Auleytner (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Polska)
Prof. zw. dr hab. Ryszard Bera (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
Prof. zw. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Prof. zw. dr hab. Marian W. Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)
Prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska)
Prof. WSP, dr hab. Mirosław Grewiński (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Polska)
Prof. UZ, dr hab. Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
Prof. UP, dr hab. Norbert G. Pikuła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
Prof. UP, dr hab. Ireneusz M. Świtała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
Prof. Folco Cimagalli (LUMSA, University in Rome, Włochy)
Prof. Michał Kasprzak (University of Toronto, Kanada)
Prof. dr Andrea Óhidy (Pedagogical University of Freiburg, Niemcy)
Prof. Jiři Prokop (Charles University in Prague, Czechy)