TEMATYKA KONFERENCJI

TEMATYKA KONFERENCJI

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ. Tematyka konferencji będzie oscylowała wokół pracy jako wyznacznika egzystencji człowieka. Problematyka konferencji jest o tyle istotna, iż porusza ważne zagadnienia jednostki ludzkiej zmagającej się z wyzwaniami współczesnego rynku pracy. Wybór powyższej tematyki podyktowany jest potrzebą podjęcia naukowego dyskursu w kontekście wpływu aktywności zawodowej na życie indywidualne jak i społeczne człowieka. Praca jako jedna z podstawowych ludzkich aktywności warunkuje przynależność do określonych grup społecznych oraz determinuje funkcjonowanie współczesnego człowieka w wielu obszarach życia.

Cele konferencji:

 • Ukazanie pracy zawodowej jako wyznacznika ludzkiej egzystencji;
 • Ukazanie roli pracy zawodowej w wielopłaszczyznowym funkcjonowaniu współczesnego człowieka;
 • Przybliżenie problemów grup marginalizowanych na rynku pracy;
 • Ukazanie wielokontekstowości bezrobocia i jego wpływu na funkcjonowanie jednostki i grup społecznych;
 • Omówienie specyfiki procesów aktywizacji na rynku pracy;
 • Wskazanie na rolę polityki społecznej w kształtowaniu rynku pracy;
 • Zwrócenie uwagi na problemy związane z realizacją kariery zawodowej: mobbing, stres, wypalenie zawodowe;
 • Przyjrzenie się etycznemu i filozoficznemu wymiarowi pracy ludzkiej;
 • Próba opracowania wspólnej koncepcji dotyczącej pracy zawodowej jako wyznacznika ludzkiej egzystencji z perspektywy międzynarodowej.

Uwzględniając powyższe przesłanki, zaproszenie do udziału w konferencji pragniemy skierować do pracowników nauki oraz praktyków, w tym nauczycieli akademickich, doradców zawodowych, środowisk samorządowych, instytucji pozarządowych, pracodawców, i pracowników oraz gremium kościelnego a także politycznego.

Proponowane bloki tematyczne:

 1. Wieloaspektowość pracy ludzkiej.
 2. Etyczny i filozoficzny wymiar pracy ludzkiej.
 3. Aspekty pracy w obszarze polityki oświatowej i w pedagogice szkolnej.
 4. Podmioty pracy.
 5. Polityka zatrudnienia i rynku pracy.
 6. Bezrobocie i wielowymiarowość jego konsekwencji.
 7. Marginalizacja i dyskryminacja na rynku pracy.
 8. Pedagog w obliczu wyzwań współczesnego rynku pracy.
 9. Drogi i rozdroża kariery zawodowej młodego pokolenia Polaków.
 10. Pracownik socjalny wobec problemów zatrudnienia i grup wykluczonych z rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w organizowanej przez nas konferencji. Państwa obecność uświetni planowane spotkanie naukowe przyczyniając się do poszerzenia wiedzy w zaproponowanych obszarach tematycznych. Wyrażamy nadzieję, że wnioski z prezentowanych badań znajdą praktyczne zastosowanie w projektowanych programach polityki społecznej.